INUK EXPEDITION

Aflysning

Inuk Adventure forebeholder sig en retten til at aflyse enhver tur, såfrem følgende er forhold gør sig gældende, dårligt vejr, sygdom eller andre tilfælde der er uden for Inuk Adventures kontrol.

I disse tilfælde refunderes det fulde beløb. Det er guiden, der træffer beslutningen, hvorvidt turen skal afholdes. Inuk Adventure vil altid efter bedste evne ombooke turen efter kundens ønske. 


Forsikring

Inuk Adventure har en passagerforsikring. Bemærk dog, at alle vores ture betragtes som en form for ekstrem sport. Før turen starter vil der blive givet en sikkerhedsinstruktion og I vil blive bedt om at forholde jer til vores afsnit om 'Ansvarsfraskrivelse'. Vi anbefaler, at I har tegnet en rejseforsikring eller anden privat forsikring.


VIGTIGT: Ansvarsfraskrivelse

 

  • Ved at have læst denne her erklæring bekræfter jeg, jeg er myndig og fyldt 18 år, at min deltagelse, og tilstedeværelse og aktiviteter udbudt af Inuk Adventure sker på eget ansvar
  • Jeg er indforstået med at aktiviteter ved og på vandet, kan indebære en risiko for skader, og kan være farligt, og jeg er klar over denne risiko
  • Jeg er indforstået med at deltagelse i aktiviteter kræver, at jeg er sund og rask, og ved mine fulde fem, hvis ikke, har jeg oplyst dette til guiden. Jeg er ikke under påvirkning af alkohol, medicin, euforiserende stoffer, der gør mig utilregnelig, eller kan være til fare for andre og/eller mig selv
  • Jeg er indforstået med, at Inuk Adventure intet ansvar eller erstatningsansvar har i forbindelse med tabte eller ødelagte personlige genstande, såsom telefoner, ure osv.
  • Jeg er indforstået med, at Inuk Adventure ikke er erstatningsansvar for eventuelle personskader, som jeg måtte forvolde på mig selv eller tredjemand, som følge af, eller i forbindelse med ture hos Inuk Adventure
  • Jeg er indforstået med, at det er min egen pligt at sørge for, at jeg til enhver tid er dækket af eget forsikringsselskab i forbindelse med ture udbudt af Inuk Adventure
  • Jeg erklærer i forbindelse med booking af turen at have læst og accepteret alle ovenstående punkter. Hvis jeg er uenig med ovenstående, så er det min pligt at gøre opmærksom på det inden turens afholdelse